Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Αποκατάσταση του "Στρατιωτικού Κτιρίου" - Μουσείο Σωτηρία - του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" - Ηλεκτρομηχανολογικά

14/12/2021

Το έργο αφορά τις εργασίες «Αποκατάστασης του «Στρατιωτικού Κτηρίου» του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΟΑ. Πρόκειται για υπερυψωμένο ισόγειο κτήριο εμβαδού 540 τ.μ. περίπου, με φέρουσες σιμεντοπλινθοδομές και λιθοδομές και ξύλινη στέγη, και με μικρό υπόγειο 25 τ.μ..Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των αυθεντικών κατασκευών και της ξύλινης στέγης, επισκευής και ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού με αρμολογήματα και ενέματα, καθαιρέσεις, νέες κατασκευές εσωτερικών οροφών και διαχωριστικών τοίχων, δάπεδα, κουφώματα, επιχρίσματα και κατασκευή περιμετρικού αποστραγγιστικού δικτύου. Επίσης Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Στο κτίριο θα εγκατασταθεί το ανακαινισμένο Μουσείο με εκθέματα από την εποχή που το Νοσοκομείο «Σωτηρία» λειτούργησε για την αντιμετώπιση και θεραπεία της φυματίωσης. Οι μουσειολογικές και μουσειογραφικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν έργο.