Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.60060/30-9-2021 υπουργικής απόφασης προκήρυξης (Ορθή Επανάληψη) κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.

26/11/2021