Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων εξωτερικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)

16/12/2022

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εξωτερικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.