Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ-1, ΠΕ-2, ΠΕ-3 και ΤΕ-4 της αριθμ. Α1α/οικ.23495/08-04-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

04/05/2020

Προστέθηκε ο πίνακας ΠΕ-1