Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας"

30/06/2022

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων των αιτήσεων υποψηφίων των κλάδων:

1) Π.Ε. Ιατρών:

-Γενικής Ιατρικής

-Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας

-Παιδιατρικής

2) Π.Ε. Νοσηλευτικής

3) Τ.Ε. Νοσηλευτικής

4) Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού

σύμφωνα με την υπ. αρ.πρωτ. Γ.Π.οικ.17580/19-03-2021 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).».

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Διαδικτυακό Τόπο https://tomy.moh.gov.gr/, κάνοντας σύνδεση με κωδικούς taxisnet.

*Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 (δέκα) ημερών, ήτοι έως την Κυριακή 10/7/2022 στις 24:00.

** Οι υποψήφιοι προκειμένου να διαπιστώσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά θέση, κατεβάζουν το αντίστοιχο υπολογιστικό φύλλο ( excel ) και κάνοντας χρήση του φίλτρου αναζήτησης «κωδικός θέσης» ή «όνομα θέσης», επιλέγουν τη θέση προτίμησής τους και βλέπουν την κατάταξή τους σε αυτήν.Αρχεία

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 425.9 KB
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 459.6 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 422.3 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 435.9 KB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 26.1 MB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 552.9 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 442.9 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 4 MB
ΠΕ-ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 730.3 KB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 499.1 KB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 8.9 MB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΝΑ ΘΕΣΗ.xlsx Μέγεθος: 77.1 KB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΝΑ ΘΕΣΗ.xlsx Μέγεθος: 456 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΝΑ ΘΕΣΗ.xlsx Μέγεθος: 223.2 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΝΑ ΘΕΣΗ.xlsx Μέγεθος: 71 KB