Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων, Κατάταξης, Απορριπτέων και Επιλαχόντων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

30/09/2022

Η Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης, Προσληπτέων, Απορριπτέων και Επιλαχόντων αφορούν τις αιτήσεις υποψηφίων (όλων) των κλάδων:

 • Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ:
  • Γενικής Ιατρικής / Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας
  • Παιδιατρικής
 • Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 • Για τους κλάδους : Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ έχουν αναρτηθεί Πίνακες Κατάταξης και Επιλαχόντων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Πινάκων Κατάταξης και Επιλαχόντων του κλάδου : Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων.

* Λόγω μεγάλου όγκου ορισμένα αρχεία είναι ανεβασμένα σε μορφή .zip. Οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν σε εξαγωγή τους χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης, ενδεικτικά 7zip ή winRAR, τα οποία είναι δωρεάν.

Αρχεία

ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 1 MB
ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.xlsx Μέγεθος: 72.7 KB
ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Ε..pdf Μέγεθος: 4.5 MB
ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Ε..xlsx Μέγεθος: 275.6 KB
ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Ε..pdf Μέγεθος: 15.6 MB
ΔΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Ε..xlsx Μέγεθος: 925.1 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 443.1 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 14.7 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 394.9 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.xlsx Μέγεθος: 20.3 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 2.3 MB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 120.2 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 474.6 KB
ΤΕ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 27.6 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ_30_09_22.pdf Μέγεθος: 449.1 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 12.2 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 420.7 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 12.4 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 72.2 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 451 KB
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 35 KB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 425.8 KB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 12.6 KB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 80.7 KB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 472.1 KB
ΓΕΝΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 53.8 KB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 71.8 KB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 14.2 MB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 551.6 KB
ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 23.7 KB
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 601.1 KB
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.xlsx Μέγεθος: 28.5 KB
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 996.6 KB
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.xlsx Μέγεθος: 43.9 KB
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 2.7 MB
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.xlsx Μέγεθος: 141.5 KB
ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 560.4 KB
ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.xlsx Μέγεθος: 24.4 KB
ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 3.3 MB
ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.xlsx Μέγεθος: 198.8 KB
ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 11.2 MB
ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.xlsx Μέγεθος: 666.5 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 440.5 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 13.3 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 903.9 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ.xlsx Μέγεθος: 37.4 KB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 4 MB
ΠΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 226.2 KB
ΠΕ_ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 548.6 KB
ΠΕ_ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 24.9 KB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ__ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 3 MB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ__ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 8.9 MB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ__ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 456.1 KB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 488.5 KB
ΤΕ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 18.7 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 445 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 14.2 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.xlsx Μέγεθος: 80.2 KB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_30_09_22.pdf Μέγεθος: 7.1 MB
ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 403.3 KB
ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf Μέγεθος: 510.1 KB
ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 22.1 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf Μέγεθος: 472.1 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 17.2 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ.xlsx Μέγεθος: 115.6 KB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 7 MB
ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_30_09_22.xlsx Μέγεθος: 402.7 KB