Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Αρμοδιότητες του Στατιστικού Επικεφαλής

24/11/2017

Το επισυναπτόμενο αφορά την καταγραφή και επεξήγηση των αρμοδιοτήτων του Στατιστικού Επικεφαλής σε σχέση με την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης των παραγωγών των στατιστικών σειρών σε σχέση με τα αναγραφόμενα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT.