Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

24/11/2017

Το επισυναπτόμενο αρχείο αφορά στην αναλυτική περιγραφή του επίσημου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.