Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

24/11/2017

Επισυνάπτεται ο "Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος ( ΕΛΣΣ ) Πειραιάς 2016 - Regulation on the Statistical Obligations of the Agencies of the Hellenic Statistical System (ELSS) Peiraeus 2016" που αφορά την καταγραφή και επεξήγηση τόσο των ορισμών όσο και των διαδικασιών των στατιστικών υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σε ένα ενιαίο δίγλωσσο κείμενο στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα.