Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πρόνοιας (Κ.Ε.Κ.)

19/01/2011
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α ΚΕΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΚ

1

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2310 - 30785 Τζών Κέννεντυ 62 Τ.Κ. 555 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Θ.Χ.Π.Χ.) 28210 - 55031 Τέρμα Εμμ. Πιμπλή Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π.) 210 - 7212780 Κόνωνος 16 Τ.Κ. 116 34 ΑΘΗΝΑ

4

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Β.Ε.) 2310 - 489247 Όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου Τ.Κ. 551 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΡΜΗΣ" ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. «Ο ΕΡΜΗΣ» 210 - 9631086, 964577 Ιπποκράτους 22 Τ.Κ. 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

6

ΚΕΚ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 22940 - 91206, 96013 Μαραθώνος 1 Τ.Κ. 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

7

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 25410 - 23755 Χρύσα Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ

8

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» (ΠΑΤΡΑ) 2610 - 272988, 270636 Άλσος Γηροκομείου Τ.Κ. 263 31 ΠΑΤΡΑ

9

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Ε.ΣΥ.Κ.Φ.) 210 - 9014055 Κριναγόρου 13 Τ. Κ. 117 45 ΑΘΗΝΑ

10

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 210 - 5911089, 5911498 Σούτσου 4 Τ.Κ. 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ

11

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) 210 - 6170806, 6170865 ΠΑΠΑΓΟΥ Τ.Θ. 665 17 Τ.Κ. 156 01