Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Παρουσιάσεις των ομιλητών στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "3ο Πρόγραμμα Δράσης της Ένωσης για την Υγεία (2014- 2020) - Η Ελληνική συμμετοχή" 11/7/2014

09/10/2014