Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104/14.3.2018 (ΦΕΚ 950/Β/2018) Υ.Α. με την οποία τροποποιήθηκε η ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10.12.2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1918/Β/2010) «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας

10/09/2018

Κεντρικό αρχείο

egkiklios ada.pdf Μέγεθος: 561.2 KB