Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα

25/11/2019
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα

Μεταφορτώστε την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.