Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

04/08/2021

Με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική, Εύβοια, Μεσσηνία κ.α.) στις 03/08/2021, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του πληθυσμού ειδικότερα, έχει εκδώσει την ακόλουθη Εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.