Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Ανάπτυξη - υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού για το σχολικό έτος 2019 - 2020

22/11/2019
βιβλία και σχολική τσάντα

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά, σας ενημερώνει για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και υλοποίησης των δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2019-2020.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο στο παρακάτω αρχείο pdf.