Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Τελευταία άρθρα

25/06/2015

Θερινές Διακοπές - Αναψυχή. Προασπίζοντας την υγεία και τη ζωή

Το πρόγραμμα με τίτλο : «Θερινές Διακοπές - Αναψυχή. Προασπίζοντας την υγεία και τη ζωή» έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένους, παραθεριστές κ.α. ) καθώς και άλλες υπηρεσίες και φορείς σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων κινδύνων που συνδέονται με τις θερινές διακοπές.

Νέα - Αρθρογραφία
Σελίδα: από 5