Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Τελευταία άρθρα

11/03/2013

Υπέρταση: Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ

Ένα βιβλιάριο με θέμα "ΥΠΕΡΤΑΣΗ Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ" που στοχεύει στο να σας βοηθήσει να αυξήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το τι προκαλεί την υπέρταση, τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αυτήν, πως μπορείτε να την αντιμετωπίσετε και πως μπορείτε μόνοι σας να ελέγχετε την πίεση σας.

Νέα - Αρθρογραφία
Σελίδα: από 5