Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Εθνική Νομοθεσία

15/01/2018

Σημ.: Με την υπ. αρ. αρ. 551/26-03-2019 Απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011 έχει κριθεί νομικά ανίσχυρη, μη έγκυρη ως αντιβαίνουσα στο Ν. 3420/2005, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού και ο οποίος έχει την αυξημένη τυπικη ισχύ που του αποδίδει το Σύνταγμα. Κατά συνέπεια, ακυρώθηκε και δεν τυγχάνει εφαρμογής η Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/23.11.2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας για την εξαίρεση από τον αντικαπνιστικό νόμο υπό την υποχρέωση υποβολής τέλους καπνιζόντων στα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τμ, καθώς επίσης και κατ' επέκταση δεν τυγχάνει εφαρμογής και η νεότερη Δ2β/ οικ. 2986/14-01-2019 (ΦΕΚ 103/τ.Β/2019) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία είχε επεκτθαεί η δυνατότητα εξαίρεσης και στους χώρους όπου νομίμως παίζονται παίγνια.