Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων όγκου πωλήσεων

14/06/2018

Κατόπιν αιτημάτων και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων για την υποβολή των στοιχείων όγκου πωλήσεων των προϊόντων που εχουν κοινοποιηθεί μέσω της EU CEG για τα έτη από την έναρξη της κυκλοφορίας τους εως και το 2017, η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2018.

Όσοι από τους υπόχρεους έχουν ήδη αποστείλει τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την υπ. αρ. πρωτ. 39190/22-05-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας, δύνανται στο διάστημα αυτό να προβούν σε διορθωτικές υποβολές, εφόσον υφίσταται η ανάγκη.

Η παρούσα θα αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις στις οποίες εστάλη και η αρχική ενημέρωση και οι οποίες έχουν δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του υποβάλλοντα στην EU CEG.

Υπουργείο Υγείας

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Β’ Τμήμα - Λοιπών Εξαρτήσεων

Αριστοτέλους 19, Αθήνα, ΤΚ 10433

Email: exartiseis_b@moh.gov.gr