Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Διεθνείς Συμβάσεις- Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (International Convnentions - European Legislation)

16/01/2018

Αρχεία

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).pdf Μέγεθος: 518.6 KB
Directive 2014 40 EU of the European Parliament and of the Council.pdf Μέγεθος: 1013.5 KB
ΟΔΗΓΙΑ 2014 40 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
Εκτ Αποφ (ΕΕ) 2015-2183 μορφοτυπος ηλ τσιγαρων.pdf Μέγεθος: 392.4 KB
Εκτ Αποφ (ΕΕ) 2015-2186 μορφοτυπος καπνού.pdf Μέγεθος: 395.7 KB
Εκτ Αποφ (ΕΕ) 2016-586 τεχ προτ επαναπλ ηλ τσιγαρου.pdf Μέγεθος: 315 KB
Imp Dec (EU) 2015 -2183 format ecig and ref.pdf Μέγεθος: 380 KB
Imp Dec (EU) 2015 -2186 format tobacco.pdf Μέγεθος: 385.7 KB
Imp Dec (EU) 2016 -586 tecn stand refill mech.pdf Μέγεθος: 313.4 KB
Imp Reg (EU) 2016 -786 Advisory Panel for charac flavour.pdf Μέγεθος: 352.7 KB
Εκτ Κανον (ΕΕ) 2016-786 Ανεξ Συμβ Επιτροπή για χαρακ άρωμα-γευση.pdf Μέγεθος: 355.9 KB
Imp Reg (EU) 2016 -779 rules for determ of charact flavour -.pdf Μέγεθος: 340.8 KB
Εκτ Κανον (ΕΕ) 2016-779 καθορ κανονων για προσδιορ χαρακ αρωμ - γευσης.pdf Μέγεθος: 343.4 KB
Σύσταση 2009C 296 02 ΕK για περιβάλλον χωρίς καπνό.pdf Μέγεθος: 847 KB
Σύσταση Ευρ Συμβουλίου 2003.54.ΕΚ για την πρόληψη του καπνίσματος και πρωτοβουλίες βελτίωσης του ελέγχου του καπνού.pdf Μέγεθος: 137.8 KB