Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση, πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων

23/04/2018

Σύμφωνα με την εθνική κι ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κατηγορίες των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, των οποίων η κυκλοφορία επιτρέπεται στην ελληνική αγορά, τηρουμένων των ειδικότερων προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος, είναι:

 • Προϊόντα καπνού (καπνικά)
  • Προϊόντα Καπνού για κάπνισμα
   • τσιγάρα, καπνός για στριφτά τσιγάρα, πούρα, πουράκια, καπνός για ναργιλέ, καπνός για πίπα
  • Μη καπνιζόμενα προϊόντα Καπνού
   • καπνός για μάσηση, καπνός για λήψη από τη μύτη
  • Νέα Προϊόντα Καπνού (κυκλοφορούν για πρώτη φορά μετά τις 19/05/2016 και δεν ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες) που αδειοδοτούνται από Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
 • Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους ορισμούς του Ν. 4419/2016 (κάθε προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο)
  • περιέκτης επαναπλήρωσης (δοχείο που περιέχει υγρό στο οποίο περιέχεται νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο)
 • Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα (προϊόντα για καύση με με βάση φυτά, βότανα ή φρούτα, χωρίς καπνό)

Απαγορεύεται επιπλέον:

 • ο καπνός λήψης από το στόμα
 • η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω
 • οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία
 • οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα


Οι απαγορεύσεις για την πώληση, διαφήμιση, προβολή, κατανάλωση των προϊόντων καπνού, βάσει των κείμενων διατάξεων, ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα παραπάνω οριζόμενα προϊόντα (άρθρο 24 παρ 1 και 2 του Ν. 4419/2016).


Αρμόδιες Εθνικές Αρχές για την Εφαρμογή του Ν. 4419/2016

Βάσει του άρθρου23 (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Hellenic Ministry of Health

Directorate for Addressing Addiction and Dependences

Department for Tobacco and Other Dependences

Aristotelous 19, Athens, P.C. 10433

Υπουργείο Υγείας

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων

Αριστοτέλους 19, Αθήνα, Τ.Κ. 10433

Ministry of Economy and Development

General Secretariat for Industry

Kaniggos Square, Athens, P.C. 10181

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα, ΤΚ 10181

Hellenic Independent Authority for Public Revenues

Directorate General of the General Chemical State Laboratory Directorate of Energy Industrial and Chemical Products

Directorate of East Macedonia - Thrace Chemical Service of Serres

Anastasiou Tsoha 16, Athens, P.C. 11521

Terma Androu, Serres, P.C. 621 25

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αναστασίου Τσόχα 16, Αθήνα, Τ.Κ. 11521

Τέρμα Άνδρου, Σέρρες, Τ.Κ. 62125

Hellenic Independent Authority for Public Revenues:

General Directorate for Customs & Excise

& Regional Customs Services

Karagiorgi Servias 10, Athens, P.C. 10184

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

& Τελωνειακές Υπηρεσίες

Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10184


Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 458 (Μάϊος 2017) - Special Eurobarometer 458 (May 2017)

Συμπεριφορές Ευρωπαίων απέναντι στον καπνό και τα ηλεκτρονκά τσιγάρα - Attitudes of Europeans towards tobacco and e cigarettes

Report

Summary


Smoke - free environments