Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Κατάλογος κατασκευαστών - εισαγωγέων ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στην Ελλάδα - List of manufacturers and importers of e-cigarettes and refill containers in Greece

16/01/2018

Στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου, ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα, πληροφορίες για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται δημοσιοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 4419/2016.