Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Έκδοση δελτίου για τις τιμές φαρμάκων.

17/05/2011

Γραφείο Τύπου

210 - 52.05.290-1

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδόθηκε σήμερα από τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο το δελτίο που καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων, και θα ισχύσει από την Παρασκευή 20/05/2011, μετά και από την ενσωμάτωση της μείωσης του χονδρεμπορικού κέρδους σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 και σχετική τροποποίηση της ισχύουσας αγορανομικής διάταξης. Αναλυτικά το δελτίο τιμών έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.