Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021

Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές παιδιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας

19/04/2013

Οι συγκεκριμένοι πίνακες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ (www.1ypatt.gr) και της 2ης ΥΠΕ (www.2dype.gr) αντίστοιχα όπου θα γίνεται και η επικαιροποίησή τους.