Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της κατασκήνωσης του Υπουργείου Υγείας

26/06/2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της κατασκήνωσης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.