Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτή και αναλωσίμων από την τεχνική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσφύγων έτους 2011

11/05/2012