Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτή και αναλωσίμων από την τεχνική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσφύγων έτους 2011

11/05/2012