Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας εμβολίων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & Απάντηση σε ερωτήματα

01/06/2012

Επισυνάπτουμε την υπ’αριθμ. ΔΥ6β/Γ.Π./οικ.52063//21.05.2012 Απόφαση "Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας εμβολίων" με συν.τη σχετική Προκήρυξη (Αρ. Διακ.: 07/2012).