Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Υπουργείου Υγείας, για προμήθεια 5.000 λίτρων πόσιμης υγρής υδροχλωρικής μεθαδόνης, περιεκτικότητας 10mg/ml, για κάλυψη αναγκών του ΟΚΑΝΑ

02/07/2012