Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για προμήθεια μεθαδόνης για κάλυψη αναγκών του ΟΚΑΝΑ και συμπλήρωση του άρθρου 2 "Παράδοση – Παραλαβή- Τρόπος Πληρωμής"

01/08/2012