Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων του Υπουργείου Υγείας

25/09/2012