Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021

Δεύτερη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου της μεταφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το κτίριο Αχαρνών 22 στο κτίριο επί της οδού Μακεδονίας 6-8

05/11/2012