Κυριακή, 09 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με το έργο της αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων των Αριστοτέλους 17-19, Πειραιώς 205, Ιερά Oδός 84, Μακεδονίας 6-8 (4ος-5ος), Βεραντζέρου 50 & Λ.Ειρήνης 2, Ταύρος (ΚΑΥ) και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης

12/11/2012