Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης προμήθειας συσκευών τηλεομοιοτυπίας

05/11/2012