Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστημάτων Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και λοιπών αναγκαίων εξαρτημάτων και περιφερειακών», για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Υγείας

29/11/2012