Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και συναφών ειδών για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας (Διακήρυξη: 02/2013)

22/03/2013