Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων και τσιμεντόλιθων σε κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Αχαρνών 20Α

09/05/2013