Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των υποσταθμών 2Χ200 KVA των κτιρίων του Υπουργείου Υγείας επί της οδού Αριστοτέλους 17 και της οδού Μακεδονίας 6-8

29/05/2013