Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υγείας και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10/06/2013