Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προμήθειας αναπαραγωγής τηλεοπτικού μηνύματος για την εθελοντική αιμοδοσία

14/06/2013