Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών για την επισκευή και συντήρηση του κλιμακοστασίου, του δώματος και των αιθρίων στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17

17/05/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής σχολίων - παρατηρήσεων επί της διαβούλευσης είναι η 27η Μαϊου 2016, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρας 15:00 μ.μ.

Τα σχόλια παρατηρήσεις μπορεί να αποστέλλονται στη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υγείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου (Αριστοτέλους 17, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prom_a@moh.gov.gr).