Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ματαίωση και επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) φωτοτυπικών μηχανημάτων, την επισκευή και την προμήθεια των αναλωσίμων τους για πέντε (5) έτη για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

14/06/2016