Σάββατο, 08 Μαΐου 2021

Ματαίωση και επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων βιβλιαρίων για το Τμήμα Ναρκωτικών Διαχείρισης Αθηνών & Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Υγείας

17/06/2016