Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής υλικών, εργασιών και υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

22/06/2016