Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών για την επισκευή και συντήρηση του κλιμακοστασίου, του δώματος και των αιθρίων στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17

30/06/2016