Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

10/06/2011