Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου, η επισκευή τους και η προμήθεια των αναλωσίμων τους για τρία (3) έτη για την κάλυψη των αναγκών του φωτοτυπικού κέντρου του Υπουργείου Υγείας

03/04/2018