Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ

15/05/2019

Κεντρικό αρχείο

19PROC004951783.pdf Μέγεθος: 2.1 MB