Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της« Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό χαρτών, τη γραφιστική επιμέλεια και την εκτύπωση της έκθεσης «Τομεοποιημένος Σχεδιασμός Ανάπτυξης Μονάδων Ψυχικής Υγείας».

20/06/2019