Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Προκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου της κατασκήνωσης του Yπουργείου Yγείας στον άγιο Ανδρέα Αττικής

28/06/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 28-6-2019

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου της κατασκήνωσης στον Άγιο Ανδρέα Αττικής και για το χρονικό διάστημα από 09/07/2019 έως 02/09/2019.

Ο υπό εκμίσθωση χώρος περιλαμβάνει τον οικίσκο του κυλικείου εμβαδού 37 τ.μ. το λιθόστρωτο προαύλιο 200 τ.μ. καθώς και δύο παρακείμενες τσιμεντένιες στεγασμένες βάσεις εμβαδόν περίπου η κάθε μία 30 τ.μ.

Ο οικίσκος του κυλικείου έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση διαθέτει νιπτήρα και νεροχύτη και παραδίδεται εξοπλισμένος με ένα επαγγελματικό ψυγείο θάλαμο τετρόθυρο 1.40-75-2.20, 2 φριτέζες ηλεκτρικές 7.5 +7.5 λίτρα, λάντζα 1.90- 70-85, κλειστή ποτηροθήκη 1.90-50-18.5, πλυντήριο πιάτων ALFA με βάση , σχαριέρα ηλεκτρική νερού 70-50-18.5, τοστιέρα διπλή, εστία μαγειρέματος με δύο εστίες 40- 60-26, πάγκος κλειστός με ράφι 2.50-70-85, πάγκος ανοικτός 2.00-70-85, φραπιέρα 400 watt 2 ταχύτητες, πάγκος με ράφι 1.00-70-85. Επιπλέον διατίθενται περίπου 50 καθίσματα , καθώς και 20 περίπου τραπέζια διαφόρων τύπων.

Ο ως άνω αναφερόμενος διαγωνισμός του κυλικείου θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

α) Πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι κάτωθι:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση β) Συνταξιούχοι γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παράγραφοι 1,2,3,4) 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’/2007).

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα κάτωθι :

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή.

γ) Φορολογική ενημερότητα

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

ε) Παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία σε χώρους εστίασης καφέ, αντίγραφο άδειας λειτουργείας (εάν υπάρχει).

3. Οι εκμισθούμενοι χώροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικα για τη λειτουργία του κυλικείου. Ο μισθωτής μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις της εσωτερικής διαρρύθμισης του οικίσκου του κυλικείου ή σε εργασίες βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου και των υπαίθριων χώρων που περιλαμβάνονται στο μίσθωμα με δικά του έξοδα και πάντα μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κατασκήνωσης.


4. Η κατασκήνωση εξασφαλίζει με δική της επιβάρυνση την υδροδότηση και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει τα παρακάτω είδη:

■ Φυσικοί χυμοί φρούτων

■ Αναψυκτικά (πορτοκαλάδες γκαζόζες, σόδες coca cola, κλπ)

■ Τσάι, διάφορα είδη καφέ και λοιπά αφεψήματα

■ Παγωτά

■ Τυποποιημένα προϊόντα τύπου κρουασάν, πατατάκια κ.α.

■ Είδη ζύμης-σφολιάτας ( τυρόπιτες κ.α.)

■ Ποικιλία τοστ-σάντουιτς

■ Οινοπνευματώδη ποτά ( μόνο σε ενήλικες)

■ Ποικιλίες τροφίμων

5. Ο μισθωτής είναι αγορανομικά υπεύθυνος και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των αγορανομικών υπηρεσιών και να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κατασκήνωσης οποτεδήποτε τούτο κρίνει σκόπιμο, την επιθεώρηση των χώρων, των εγκαταστάσεων, των προϊόντων και των πρώτων υλών παρασκευής τους στο κυλικείο για τη διαπίστωση της τήρησης τους. Ακόμη είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σε κάθε σχετική υπόδειξη του Δ.Σ.
6. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους του κυλικείου(εσωτερικό –εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, τουαλέτες κ.τ.λ.).
7. Οι εργαζόμενοι στο κυλικείο είναι υποχρεωμένοι να φέρουν πιστοποιητικά υγείας πρόσφατα θεωρημένα. Κατά τα λοιπά, οι εργαζόμενοι στο κυλικείο οφείλουν να συμμορφώνονται σε κάθε σχετική υπόδειξη του Δ.Σ. της Κατασκήνωσης.
8. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος του ανωτέρω χώρου για χρήση κυλικείου ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και για χρόνο μίσθωσης από 09-07-2019 έως 02-09-2019.
9. Ο μισθωτής μετά την λήξη του χρόνου της μίσθωσης έχει υποχρέωση χωρίς να ειδοποιηθεί να αδειάσει και να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε. Δαπάνες που έγιναν στο μίσθιο για βελτίωση του δεν αναζητούνται.

Από τη συμμετοχή του και μόνο στο διαγωνισμό αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων έχει επισκεφθεί το μίσθιο και έχει ελέγξει όλες τις λειτουργικές και άλλες εγκαταστάσεις του, γνωρίζοντας δε σε ποια πραγματική κατάσταση βρίσκεται, δε διατηρεί καμία επιφύλαξη.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από το Δ.Σ. της Κατασκήνωσης ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση ο μισθωτής έχει την υποχρέωση ,σε ορισμένο χρονικό διάστημα και με με δικά του έξοδα να αντικαταστήσει την οποιανδήποτε ζημιά ή φθορά που έχει διαπιστωθεί.

Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί στο μισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των φθορών του μίσθιου, είναι δυνατόν ο εκμισθωτής να προβεί, για λογαριασμό και σε βάρος του μισθωτή, την εκτέλεση των επισκευών, οπότε στη περίπτωση αυτή, η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης του μισθωτή , αφού εκδοθεί καταλογιστική απόφαση από το Δ.Σ. της Κατασκήνωσης σε βάρος του.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος αυτού συνομολογείτε ρητά ότι άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί με την πιο πάνω εντολή του Δ.Σ. της Κατασκήνωσης , αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες, που επέρχεται από αυτή.

10. Η κατασκήνωση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του μισθωτή ένεκα πυρκαγιάς, πλημμύρας ή καταιγίδας. Τουναντίον , ο μισθωτής ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν πυρκαγιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του.
11. Η κατασκήνωση σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης καθώς και για καθυστέρηση του μισθώματος για όποιο λόγο ή αιτία και να οφείλεται αυτή, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει αν θέλει τη σύμβαση λυμένη ή να κάνει έξωση στον μισθωτή σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 647 και 648 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση μίσθωσης από υπαιτιότητα του η μετά από αίτησή του, στη καταβολή και των υπόλοιπων μισθωμάτων μέχρι λήξης του χρόνου μίσθωσης , σαν ποινική ρήτρα , χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα της κατασκήνωσης να επιδιώξει και άλλη αποζημίωση. Εκτός από την μονομερή καταγγελία της σύμβασης από το Δ.Σ. της Κατασκήνωσης κατασκήνωση κατά τα ανωτέρω η λήξη της σύμβασης χώρου αυτοδίκαια επέρχεται στις περιπτώσεις θανάτου ή νομικής ανικανότητας του μισθωτή.
12. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθωμα τουλάχιστον δύο ημέρες (2) πριν την έναρξη της περιόδου μίσθωσης.
13. Ο εκμισθωτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ .

γ) Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β’) απόφαση.

δ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης

14. Το μίσθωμα θα καταβληθεί ως εξής:

Α. Το 30% του μίσθιου με την υπογραφή της σύμβασης.

Β. Το υπόλοιπο 40% μέχρι 10 Αυγούστου

Γ. Το υπόλοιπο 30% του μίσθιου με τη λήξη της μίσθωσης , όποτε και επιστρέφεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης.

15. Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση να προσκομίσει εγγυητική επιστολή κατά την υπογραφή της σύμβασης για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του μισθώματος. Το μίσθωμα υπολογίζεται στο ποσό που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και το ποσό αυτό θα παραμείνει στην κατασκήνωση άτοκο μέχρι τη λήξη του χρόνου της συμβάσεως με τη διαπίστωση ότι εκπληρώθηκαν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο μισθωτής με τη διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση μισθώσεως. Σε αντίθετη περίπτωση θα εκπέσει υπέρ της κατασκήνωσης με απλή πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κατάθεση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 03/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα Γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας (Αριστοτέλους 17, 3ος όροφος 21-22 γραφείο). Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.

16. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό κάποιου άλλου έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη του Διαγωνισμού δείχνοντας το σχετικό πληρεξούσιο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ