Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και λοιπών συναφών ειδών για τις ανάγκες κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα

01/07/2019